تبلیغات
خیمه شهدا - مادر خورشید...

خیمه شهدا

مشعل فروزان شهادت خاموش نشدنی استآب! بسوزد دلت

خاک! شود خاک عزا بر سرت

باد! پریشان شوی

چشم! الهی که بباری فقط

پیش نگاه شما…
مادر خورشید سوخت

الا طلیعه ی کوثر سفر بس است بیا


غروب غربت مادر سفر بس است بیا


بیا که چشم به راهت نشسته خاک بقیع


  به جان فاطمه دیگر سفر بس است بیا
[ پنجشنبه 6 اسفند 1394 ] [ 11:48 ق.ظ ] [ بنی فاطمه ] نظرات      قالب ساز آنلاین